Življenje

Kaj je življenje?

Življenje je proces. To pomeni, da je življenje nenehni skupek med seboj povezanih pojavov, ki se vrstijo skozi čas po določenih naravnih zakonitostih. Življenje je to, kar skozi opazovanje tega procesa uvidimo kot opazovalci. Življenje je mnenje posameznika, katerega si lahko izpopolnjuje ob opazovanju procesa Življenja.

Kako deluje življenje?

Življenje deluje kot skupek med seboj povezanih pojavov. Kaj pa je pojav? Pojav je posledica vzroka, ki zaneti pojav. Pojav je so-odvisen od vzroka (iskre). Vzrok (iskra) je neločljiv od posledice. V tej zanki je do prekinitve v veljavi zgolj eno pravilo: Dokler gre. Dokler ju "smrt" ne loči - do samega konca. In začetka.

Zakaj pa?

Ker je 0 (NIČ) iracionalno število. Ker je nič nedoumljivo stanje. Ker UM brez E ne ume. Ker za obstoj vsega potrebujem vsaj še eno, da bom enost. Na kratko je življenje stremeti po ne biti nič, je formula, ki terja rezultate, kateri so v nasprotju z nič (0).

Primer formule: https://www.youtube.com/watch?v=ovJcsL7vyrk

Kako ozavestiti in biti del procesa življenja?

Tako, da se ob tem postavljaš za sebe samemu sebi kot opazovalec in hkrati akter.